Nişasta Eter

  • Building Mortar Additive Starch Ether Thickening and Water retention

    İnşaat Harcı Katkısı Nişasta Eter Kalınlaştırma ve Su Tutma

    1. Nişasta eteri, doğal bitkilerden modifiye, yüksek eterifikasyon reaksiyonu ve püskürtmeli kurutma yoluyla yapılan bir tür beyaz ince tozdur. Yapmazt Herhangi bir plastikleştirici veya organik çözücü içermez.

    2. Nişasta eteri, çimento ve alçı esaslı çeşitli kuru harçların kalınlığını ve reolojisini değiştirerek kuru harcın performansını artırabilir ve işlenebilirliğini optimize edebilir.

    Nişasta eteri, daha iyi kalınlaşma, çatlama direnci, sarkma direnci, olağanüstü kayganlık işlevi elde etmek ve işlenebilirliği geliştirmek için selüloz eterle (HPMC, HEMC, HEC, MC) birlikte kullanılabilir. Belirli miktarda nişasta eteri eklemek selüloz eter kullanım miktarını azaltabilir, maliyetten tasarruf edilebilir ve inşaat performansı iyileştirilebilir.